การยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์ Forex

0
4105
การยืนยันตัวตนเป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็น เพราะโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะไม่อนุญาติให้ถอนเงินหากเรายังไม่ยืนยันตัวตน แต่ก็มีบางโบรกเกอร์ที่อนุญาติให้ถอนเงินได้ถึงแม้ว่าจะไม่ยืนยันตัวตนกับทางโบรกเกอร์ก็ตาม แต่ยังไงก็ขอแนะนำว่ายืนยันตัวให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นเป็นการดีที่สุด

การยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์ Forex นั้นส่วนใหญ่จะใช้หลักฐานในการยืนยัน 2 อย่างด้วยกัน คือ

ยืนยันตัวตน ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้และต้องมีรูปถ่ายด้วย  สามารถใช้ ใบขับขี บัตรประชาชน หรือ passport อย่างใดอย่างหนึ่ง

ยืนยันที่อยู่ สามารถใช้บิลต่างๆ ที่มีที่อยู่ตรงกับตอนที่สมัคร เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ หรือหากไม่มีบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ก็ให้ซื้อของตามร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้แล้วบอกชื่อและที่อยู่ให้ตรงกับที่สมัครไว้กับโบรกเกอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

เปิดบัญชีกับ FBS ตอนนี้รับโบนัสเงินฝาก 100%