ซื้อขายค่าเงินในตลาด Forex อย่างไร

0
4045

how to trade forexอีกหนึ่งคำถามหลังจากรู้จักกับตลาด Forex กันแล้วก็คือซื้อขายอย่างไรจึงจะได้กำไร  ซึ่งการซื้อขายในตลาด Forex จะสามารถทำได้สองทางคือ

Buy ซื้อเมื่อราคาถูกแล้วขายราคาแพง คือเปิดออเดอร์ Buy ตอนที่ราคากร๊าฟวิ่งลงต่ำแล้ว Sell ตอนที่กร๊าฟวิ่งขึ้นสูงเพื่อปิดออเดอร์ทำกำไร

Sell (Short) ขายราคาแพงแล้วซื้อกลับตอนราคาถูก  คือเปิดออเดอร์ Sell (Sort) ตอนที่กร๊าฟวิ่งขึ้นสูง แล้ว Buy ตอนที่กร๊าฟวิ่งลงต่ำเพื่อปิดออเดอร์ทำกำไร

ถึงตอนนี้บางท่านก็อาจจะยังงง ๆ กับการ Buy และ Sell อยู่จึงขอยกตัวอย่างจากบัญชี Standard ดังนี้

ตัวอย่างเปิดออเดอร์ Buy
1. คุณจะเปิดออเดอร์ที่ 0.01 lot ได้กำไร-ขาดทุนเท่ากับจุดละ 0.1$
2. ถึงตอนนี้คุณคิดว่ากร๊าฟน่าจะวิ่งลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วจึงได้เปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.2750
3. พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งกร๊าฟได้วิ่งขึ้นไปถึงราคา  1.2850 คุณก็ได้ทำการ Sell เพื่อปิดออเดอร์ทำกำไร
4. จากการเปิด Buy ที่ราคา  1.2750  แล้ว Sell ที่ราคา 1.2850  จะเท่ากับได้กำไร 100 จุด
5. จากข้อ 1. เท่ากับกำไรที่ได้จุดละ 0.1$  ก็เอา 0.1$ คุณ 100 จุด  ก็เท่ากับได้กำไร 10$

ตัวอย่างเปิดออเดอร์ Sell
1. คุณจะเปิดออเดอร์ที่ 0.01 lot ได้กำไร-ขาดทุนเท่ากับจุดละ 0.1$
2. ถึงตอนนี้คุณคิดว่ากร๊าฟน่าจะวิ่งขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วจึงได้เปิดออเดอร์ Sell ที่ราคา 1.2850
3. พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งกร๊าฟได้วิ่งลงถึงราคา  1.2750 คุณก็ได้ทำการ Buy เพื่อปิดออเดอร์ทำกำไร
4. จากการเปิด Sell ที่ราคา  1.2850 แล้ว Sell ที่ราคา 1.2750  จะเท่ากับได้กำไร 100 จุด
5. จากข้อ 1. เท่ากับกำไรที่ได้จุดละ 0.1$  ก็เอา 0.1$ คุณ 100 จุด  ก็เท่ากับได้กำไร 10$