วิธีขอบัตรเดบิต FBS MasterCard

0
5894

ขั้นตอนแรกให้ล็อกอินเข้าสู่ Personal Area ของโบรกเกอร์ FBS จากนั้นคลิ๊กที่ Give me a card! ดังรูป

 

คลิ๊กที่ Register ดังรูป


คลิ๊กที่ Give me a card! ดังรูป

หลังจากคลิ๊กที่ Give me a card! ระบบก็จะลิ้งค์มายังเว็บของ Payoneer เพื่อกรอกรายละเอียดในการขอบัตรเดบิตรกับทาง Payoneer ให้คลิ๊กที่ Get your prepaid MasterCard card Now! ดังรูป


คลิ๊กที่ Start Here

หลังจากคลิ๊กที่ Start Here ให้กรอกข้อมูลดังนี้

Fires name : ชื่อจริง
Last name : นามสกุล
Date of birth : เดือน/วันที่/ปี ค.ศ. เกิด
Email address : อีเมล์
Retype Email address : อีเมล์อีกครั้ง
Country : เลือก Thailand
Address : ที่อยู่
City : จังหวัด
Zip/Postal : รหัสไปรษณีย์
Phone : เบอร์โทรศัพท์

จากนั้นให้คลิ๊กที่ Step II ดังรูป


หลังจากคลิ๊กที่ Step II ให้กรอกข้อมูลดังนี้

Your User Name is : จะเป็นอีเมล์ที่ได้ป้อนไว้ตอนแรก
Choose Your Password : รหัสผ่าน
Confirm Password : กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง
Security Question : เลือกคำถาม
Your Answer : กรอกคำตอบของคุณเองตามคำถามที่เลือก

จากนั้นให้คลิ๊กที่ Step III ดังรูป

หลังจากคลิ๊กที่ Step III ให้กรอกข้อมูลดังนี้

เลือก National ID
Name of ID holder : กรอกชื่อ – นามสุกล
ID No. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
Country : เลือก Thailand

ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ I agree to the Electronic Discloseres
ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ I agree to the Card Usage Fees
ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ I agree to the Terms and Conditions

จากนั้นให้คลิ๊กที่ Finish


หลังจากคลิ๊กที่ Finish แล้วก็ให้รอประมาณ 30 วินาทีดังรูป

จากนั้นจะมีเมล์ส่งไปยังเมล์ที่สมัครชื่อเรื่องว่า “Order Card Confirmation” เพื่อแจ้งรายละเอียดการขอบัตร หลังจากนั้นให้รอประมาณ 1 วันก็จะมีเมล์จากทาง Payoneer ชื่อเรื่องว่า “Payoneer Mastercard Information Requested” เพื่อขอให้เราส่งเอกสารไปยืนยัน ก็ให้สแกนบัตรประชาชนแนบไฟล์แล้วตอบกลับเมล์ไปยัง [email protected] พร้อมทั้งระบุ reference number ไปด้วย จากนั้นก็รอเมล์ไม่เกิน 2 วัน จะได้รับเมล์ “Card Approval” หลังจากนี้ก็รอรับบัตรได้เลยครับ ผมรอรับบัตรอยู่ 23 วันก็ได้รับบัตรเรียบร้อย

หลังจากได้รับบัตรจาก Payoneer (ซึ่งปกติจะได้เวลาไม่เกิน 25 สำหรับคนที่อยู่นอก US) ก็ให้ทำการ Activate บัตร การ Activate บัตรจะมีอยู่ 2 วิธีดังนี้
1. Activate ผ่านเว็บไซด์ www.payoneer.com
2. Activate ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-800-781-8109