เว็บดูข่าว Forex

0
5332

forex_newsForex Factory เป็นเว็บปฏิทินข่าวซึ่งจะรายงานตัวเลขทางเศรฐกิจของแต่ล่ะประเทศตามที่มีการประกาศออกมาซึ่งตัวเลขของข่าวเหลานี้จะมีผลกระทบกับกร๊าฟและจะทำให้กร๊าฟวิ่งแรงแต่ละข่าวจะแตกต่างกัน ผู้ที่เทรดแบบวิเคราะห์ทางเทคนิคควรจะหยุดเทรดในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขข่าวเหล่านี้ออกมา โดยเฉพาะข่าวที่มีความสำคัญทางเศรษกิจจะมีผลกระทบต่อกร๊าฟค่อนข้างมากมักจะทำให้กร๊าฟไม่วิ่งไปตามเทคนิคดังที่วิเคราะห์ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงนี้จะเป็นการดีที่สุด

Bloomberg จะเป็นข่าวเกี่ยวกับค่าเงินและจะเป็นภาษาอังกฤษ